הבדלים בין מחקר בישראל למחקר בארה"ב - על פערי תרבות ואיך לגשר ביניהם עם גב' א​ה​רונה משכיל
Please fill in the following fields to register for this recording:
*
*
*
What is your present academic status?
*
Your e-mail address and personal information are confidential and will not be sold or rented.